Posts Tagged “Dujų įrangos montavimas”

SERVISO PASLAUGOS

Servisas atlieka garantini ir pogarantini autodujų remontą:

Papildomai,

  • Autodujų reguliavimas
  • Diagnozavimas
  • kompiuterinė diagnostika
  • CO ir CH reguliavimas
  • Dujų įrangos montavimas
  • Pažymų išrašymas
  • Reduktorių keitimas
  • Konsultacija

PATARIMAI

ATLIEKANT AUTOMOBILIO SU DUJOMIS TECHNINĘ APŽIŪRĄ YRA ŠIE REIKALAVIMAI

 Įrašai dokumentuose:

1. Automobilių registracijos liudijimo grafoje ,,degalai“ turi būti įrašas ,,benzinas/dujos“.

2. Transporto priemonės valdytojas turi pateikti dujų įrangos sumontavimo pažymą, kurioje turi būti nurodyta įmonės, sumontavusios dujų įrangą rekvizitai, sumontuotų dujų baliono ir reduktoriaus gamintojas bei sertifikavimo numeriai ir sumontavimo data.


 

Bendras įrengimas ir veikimas

1. Turi būti sumontuoti automobilio ir/arba dujų įrangos gamintojo visi numatyti elementai.

2. Variklis turi dirbti maitinamas dujomis.

3. Dujų balionas turi būti užpildytas ne mažiau kaip 50 % tūrio.


 

Dujų balionas

1. Identifikacinė lentelė turi būti pritvirtinta matomoje vietoje.

2. Identifikacinėje lentelėje nurodytos kitos patikros data turi būti ne vėlesnė negu kita automobilio techninės apžiūros data.

3. Turi būti patikimai pritvirtintas numatytais tvirtinimo elementais.

4. Neturi būti didesniu pažeidimu dėl korozijos ar mechaninio poveikio.

5. Apatinis žemiausias taškas negali būti žemiau kaip 200 mm, nuo važiuojamosios dalies paviršiaus.

6. Negali būti sumontuotas variklio skyriuje.

7. Du ir daugiau dujų balionai vienoje transporto priemonje turi būti sujungti lygiagreciai.


 

Dujų įrangos elementai ir jų tvirtinimas

1. Elementai turi būti patikimai pritvirtinti.

2. Neturi būti didesnių pažeidimų dėl korozijos, senėjimo, mechaninio ar kito poveikio.

3. Komponentai negali išsikišti už transporto priemons gabaritų daugiau kaip 20 mm.


 

Dujų įrangos sandarumas

Neturi būti dujų nuotėkio iš dujinės įrangos elementų arba per jų sujungimus.

Anglies monoksido (CO) kiekis (benzininis variklis)

1. Anglies monoksido kiekis išmetamosiose dujose neturi viršyti nurodyto transporto priemonės gamintojo.

2. Neturint gamintojo duomenu, anglies monoksido kiekis neturi būti didesnis negu:

2.1. 4 % automobiliams, pagamintiems iki 1986 m. gruodžio 31 d.;

2.2. 3 % automobiliams, pagamintiems nuo 1987 m. sausio 1 d.;

2.3. automobiliams, turintiems trijų komponentų išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemas:

2.3.1. 0,5 % esant minimaliam apsisukimų dažniui;

2.3.2. 0,3 % esant gamintojo nurodytam, tačiau ne mažesniam kaip 2000 min-1, apsisukimų dažniui.

2.4. automobiliams, iregistruotiems ar pradėtiems eksploatuoti po 2002 m. liepos 1 d.:

2.4.1. 0,3 % esant minimaliam apsisukimų dažniui;

2.4.2. 0,2 % esant gamintojo nurodytam, tačiau ne mažesniam kaip 2000 min-1, apsisukimų dažniui.

3. Varikliui veikiant 2.3.2 ir 2.4.2 punktuose nurodytu režimu, privalomas lambda () vertės matavimas, turi būti 1 ± 0,03 arba atitikti gamintojo nurodytą.


 

Angliavandenilių (CH) kiekis (benzininis variklis)

1. Angliavandenilių kiekis neturi būti didesnis negu:

1.1. 1200 ppm automobiliams, pagamintiems iki 1986 sausio 31 d., išskyrus nurodytus 2 punkte;

1.2. 600 ppm automobiliams, pagamintiems nuo 1987 sausio 1d., išskyrus nurodytus 2 punkte;

1.3. automobiliams, turintiems trijų komponentų išmetamujų dujų neutralizavimo sistemas:

1.3.1. 100 ppm esant minimaliam apsisukimų dažniui;

1.3.2. 100 ppm esant gamintojo nurodytam, tačiau ne mažesniam kaip 2000 min-1 apsisukimų dažniui.

2. Krovininių automobilių ir autobusų, kurių bendroji masė yra didesnė kaip 3,5 t, angliavandenilių kiekis neturi būti didesnis negu:

2.1. 1200 ppm 4 ir mažiau cilindrų varikliuose;

2.2. 3000 ppm didesniuose kaip 4 cilindrų varikliuose.